Hotline: 0978 299 112

Gửi yêu câu hỗ trợ khiếu nại

-

Khi phát hiện thông tin cá nhân của bản thân bị sử dụng sai phạm vi và mục đích, khách hàng có quyền gửi các khiếu nại đến email info@phelieuquangdat.com với các chứng cứ, thông tin liên quan tới vấn đề này. Phế Liệu Quang Đạt cam kết sẽ phản hồi khách hàng ngay lập tức trong khoảng thời gian 48 tiếng để có thể cùng người sử dụng thống nhất các phương án giải quyết.

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Tất cả các tranh chấp phát sinh giữa Phế Liệu Quang Đạt và khách hàng sẽ được thương lượng giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trong các tường hợp không đạt được thỏa thuận như yêu cầu của đôi bên thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề này.

Trong trường hợp vẫn không giải quyết được qua hòa giải, thương lượng như trên, bên bị vi phạm có thể tập hợp các thông tin, chứng cứ như email, tin nhắn … và liên lạc trực tiếp Phế Liệu Quang Đạt, chúng tôi sẽ phản hồi lại với người khiếu nại để giải quyết vấn đề.

Trong trường hợp, khi vụ việc đã vượt quá thẩm quyền của bản thân, Phế Liệu Quang Đạt sẽ đề nghị chuyển vụ việc cho các đơn vị, cơ quan có chức năng và thẩm quyền để giải quyết. Trong một vài trường hợp, kabuto.vn vẫn phối hợp hỗ trợ để có thể bảo vệ tốt nhất những bên bị vi phạm.

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại cụ thể

Khi xảy ra các phát sinh về việc khiếu nại và tranh chấp, đầu tiên bên bị vi phạm sẽ phải liên lạc bên kia để có thể khiếu nại, trao đổi và tìm ra được các phương pháp tự giải quyết dựa trên các cơ sở thương lượng, hòa giải.

Phế Liệu Quang Đạt có trách nhiệm tiếp nhận các vấn đề khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến giao dịch tại trang web. Khi phát sinh các vấn đề tranh chấp, đơn vị chúng tôi sẽ đề cao các giải pháp hòa giải, thương lượng giữa các bên liên quan nhằm duy trì được sự tin cậy của quý khách hàng vào chất lượng dịch vụ và thực hiện theo các quy trình sau:

Bước 1: Khách hàng có nhu cầu khiếu nại về các dịch vụ thì liên hệ qua email: info@phelieuquangdat.com, khách hàng có thể liên hệ phản ánh trực tiếp đến ban quản trị.

Bước 2: Công ty Quang Đạt sẽ tiếp nhận những thông tin khiếu nại của quý khách hàng, phụ thuộc vào từng tính chất và mức độ của việc khiếu nại thì chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng hiệu quả để giải quyết.

Bước 3: Trong các trường hợp nằm ngoài thẩm quyền và khả năng của chúng tôi thì ban quản trị sẽ yêu cầu người bị vi phạm đưa vụ vấn đề này ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Rate this page

Copyright © Phế Liệu Quang Đạt.

zalo
phone